Khi adsense báo trùng tài khoản thì phải làm sao

Nếu bạn không có tài khoản adsense khác, vui lòng truy cập liên kết này bằng tài khoản hiện tại của bạn và điền vào biểu mẫu để được xác minh là tài khoản adsense duy nhất bạn đã gắn với danh tính của mình.

Nếu bạn có các tài khoản adsense khác và có quyền truy cập vào chúng, chỉ cần hủy các tài khoản trước đó và yêu cầu xem xét rằng bạn chỉ có một tài khoản tại một tài khoản duy nhất bạn muốn giữ tại trang chủ adsense.

trùng lặp, duplicate, duplication là điều tối kỵ với Adsense và google Họ ghét phải trả tiền 2 lần cho…một mình bạn mà với 2 bản sao..

Họ muốn bạn độc đáo duy nhất, không trùng lặp

Mọi người ai cũng thích cô gái trẻ này, trừ chiếc bóng của cô ta, vì nó duplicate