"Để hiểu một cái gì đó, viết về nó..." họ nói. Tôi cũng tò mò. Vì vậy, tôi bắt đầu viết: đầu tiên trên blog cá nhân của tôi, chủ yếu là về kiến thức có được những năm tôi ngồi một chỗ ôm máy tính từ 2005. Cuộc sống đôi khi bế tắc và đây là chỗ tôi xả ra để lòng nó nhẹ nhàng hơn mà còn được sống lâu tý: