Đây là các công việc mình từng làm qua, có kinh nghiệm thì chia sẻ lại những điều mình hiểu và biết, để giúp ích cho các bạn thêm vài kiến thức cơ bản để làm công cụ earning for living, tham khảo chút nhé các bạn: